Vulling

Als een gedeelte van de tand verloren is gegaan of de kies door tandbederf is beschadigd, dan kan de tandarts van Max Dental Center dit restaureren met een vulling. De vulling voorkomt verdere pijn en herstelt de functie.

Tanden en kiezen kunnen met verschillende materialen worden gevuld. Een van die materialen is de witte vulling.

Daarvan zijn er drie soorten die door de tandarts direct in de mond kunnen worden aangebracht: composiet, glasionomeer en compomeer. Het zijn materialen die verschillen van samenstelling. Composiet is de sterkste van de drie. Daarom wordt composiet het meest gebruikt.

 

Alternatieve behandelingen

  • Trekken van tand of kies: Bij vergevorderd tandbederf of zeer grote beschadigingen, is het trekken van de tand of kies (extractie) soms een alternatief. Na het trekken van de tand of kies wordt besloten de situatie zo te laten (bijvoorbeeld in het geval van een melkgebit), of de getrokken tand  te vervangen door een brug, een implantaat, een frameprothese of een partiële prothese.
  • Kroon: Bij grote vullingen kan een kroon de voorkeur hebben om vorm en functie van de tand of kies te herstellen en de kans op een breuk te beperken.

Call Now ButtonBel direct